ALGEMENE VOORWAARDEN
Intelligent Web 
Versie 1.2, datum: 29-05-2018
 1. DEFINITIES CMS - Content Management Systeem. Het portaal waar u uw website(s) beheert. Content - Inhoud van de website. Hieronder vallen alle mogelijke bestandstypen: Tekst, afbeeldingen, audio, video, links, plug-ins. Frame - Het uiterlijk van en content op uw website. Eventuele plug-ins op uw website behoren niet tot het frame. SEO - Search Engine Optimalisatie. Bevorderd de vindbaarheid van uw website in zoekmachines.
 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN De inhoud van deze algemene voorwaarden is van toepassing op "https://intelligentweb.nl/", alle submappen van "https://intelligentweb.nl/" en alle producten en diensten die u bij Intelligent Web afneemt. Afspraken in een overeenkomst, getekend door alle partijen, kunnen uitzonderingen vormen op een of meer voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.
 3. PRIVACY Intelligent Web deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij u expliciet toestemming geeft voor de betreffende partij. Voor zowel u als Intelligent Web, geldt dat vertrouwelijke informatie niet met derden gedeeld mag worden zonder toestemming van de andere partij. Door het tekenen van een offerte, geeft u Intelligent Web toestemming om een of meer van de volgende punten uit te voeren:
  • Het verwerken en bewaren van uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens en KvK-nummer.
  • Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan de betreffende derde partij, wanneer dit noodzakelijk is voor de registratie van een domeinnaam, het installeren van een SSL certificaat of een koppeling met de betreffende partij.
  Wanneer Intelligent Web een gerechtelijk bevel ontvangt, welke Intelligent Web verplicht om bepaalde informatie te verstrekken, zal Intelligent Web hier gehoor aan geven.
 4. EIGENDOM De domeinnaam en het frame behoren tot uw eigendom. Bij het beëindigen van uw contract kunt u deze opvragen. Het CMS, de stuurcode en de scripts die het CMS gebruikt zodat u de content van uw website kunt updaten, zijn eigendom van Intelligent Web. De stuurcode en de scripts die uw website gebruikt om bepaalde functies uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het weergeven van locatie en/of afstand, zijn eigendom van Intelligent Web.
 5. CONTENT BEHEER De content van uw website kunt u beheren door in te loggen in het Content Management Systeem (CMS): "https://intelligentweb.nl/CMS/". Intelligent Web is niet verantwoordelijk voor de content die u, uw medewerkers of uw bezoekers op uw website plaatst. Indien Intelligent Web melding ontvangt dat uw content copyright (auteursrecht) schend of als aanstootgevend kan worden beschouwd, wordt u verzocht deze content te verwijderen. Als Intelligent Web een gerechtelijk bevel ontvangt, of uw content in strijd is met het beleid van Intelligent Web, wordt uw website onbereikbaar gemaakt.
 6. CONTENT OP "https://intelligentweb.nl/" Intelligent Web stelt de informatie op haar website met de grootste zorgvuldigheid samen. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan eventuele onduidelijkheden of onjuistheden op de website.
 7. E-MAIL BEHEER Indien u bij Intelligent Web een of meer E-mail pakketten afneemt, geldt hiervoor het volgende:
  • Het versturen van SPAM of Phishing berichten is niet toegestaan.
  • Indien e-mail niet aankomt, of de SPAM filter niet naar behoren werkt, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat Intelligent Web de nodige actie kan ondernemen.
  • Intelligent Web beheert haar SPAM filters met de grootse zorgvuldigheid. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend, wanneer een e-mail onterecht als SPAM wordt gemarkeerd, of als SPAM niet als SPAM wordt gemarkeerd.
 8. WEBSHOP BETALINGS-SYSTEEM U heeft hiervoor een account aan bij het betalingssysteem, dat door Intelligent Web aan uw webshop wordt gekoppeld. Afhankelijk van de betalings-provider, maakt u zelf uw account aan of zal Intelligent Web dit voor u doen. Intelligent Web is niet aansprakelijk voor storingen in het betalings-systeem. Afhankelijk van uw vraag of probleem, kan Intelligent Web u verwijzen naar de support afdeling van de betreffende betalings-provider.
 9. OFFERTE Wanneer voorwaarden of afspraken, in een offerte getekend door zowel u als Intelligent Web, in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, dan gelden de voorwaarden of afspraken in de offerte.
 10. BESCHIKBAARHEID DIENSTEN Intelligent Web doet er alles aan om al haar diensten en producten 24/7 bereikbaar en goed werkend te houden. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Wanneer u merkt dat er iets niet of niet goed werkt, dient u dit zo snel mogelijk bij Intelligent Web te melden.
 11. COMPATIBILITEIT VAN UW WEBSITE IN DIVERSE BROWSERS Intelligent Web doet haar best u zo goed mogelijk te adviseren over beperkingen van effecten en functies in verouderde en/of minder populaire browsers of browsers waarvan Java is uitgeschakeld. Intelligent Web kan echter niet garanderen dat het gewenste effect of functie mogelijk is op alle devices, browsers waarbij Java is uitgeschakeld en in alle browser types en versies.
 12. SEO De technische aspecten van zoekmachine optimalisatie regelt Intelligent Web voor u. Wij adviseren u bij het schrijven van "zoekmachine vriendelijke teksten" voor op uw website. Hoe goed uw website uiteindelijk gevonden wordt, hangt af van bovenstaande, de SEO van uw concurrenten en de huidige marktpositie van uw concurrenten. Intelligent Web bied daarom geen garantie op de vindbaarheid van uw website.
 13. DATA VERKEER Zodra uw website of gameserver verbonden is met het internet, verbruikt u data verkeer. Hoeveel u verbruikt, hangt onder andere af van het aantal bezoekers en de grootte van uw website, of het type game op uw gameserver. Wanneer u het limiet van uw data verkeer pakket overschrijd, zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. De grootte van uw pakket en de kosten bij het overschrijden van uw pakket, kunt u terug vinden in uw contract.
 14. DENIAL Of SERVICE (DOS) AANVALLEN Het kan voorkomen dat er een DOS aanval op uw domein of IP adres gericht wordt, met als doel de website onbereikbaar te maken. Een aanval kan enkele uren tot enkele weken aanhouden, afhankelijk van wie u aanvalt. Intelligent Web doet haar best om dergelijke aanvallen zo goed mogelijk af te weren en uw website zo veel mogelijk bereikbaar en snel te houden. Afhankelijk van de duur en de hevigheid van de aanval, kan het echter voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om tijdelijk uw data verkeer te blokkeren (null rooting) om de kosten van extra gemaakt data verkeer te voorkomen.
 15. AANSPRAKELIJKHEID Intelligent Web is niet aansprakelijk voor een of meer van de volgende punten:
  • De content op uw website, welke geplaatst is door u of bezoekers van uw website.
  • Indien uw website of een deel van uw website in strijd is met de wet.
  • Voor directe of indirecte schade ten gevolge van een DOS aanval gericht op uw domein of IP adres.
  Indien Intelligent Web aansprakelijk is voor schade, beperkt zich dit tot directe schade. Voor indirecte schade waaronder doch niet uitsluitend, gemiste winst, gemiste besparingen of gemiste (investerings-)kansen, is Intelligent Web niet aansprakelijk. De aansprakelijk van Intelligent Web is beperkt tot € 5.000,00 (vijfduizend euro), tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door Intelligent Web. Iedere claim tegen Intelligent Web verloopt wanneer dit niet binnen 3 maanden na het moment dat het schadeveroorzakende incident aan u bekend is geworden, aan Intelligent Web bekend wordt gemaakt.
 16. GEVOLGEN NIET NAKOMEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN/OF NIET TIJDIG BETALEN Wanneer u zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt of niet binnen de betaaltermijn uw facturen betaald, zal Intelligent Web u hierover waarschuwen. Als u geen gehoor geeft aan de waarschuwingen kan Intelligent Web de volgende acties uitvoeren:
  • Uw website, E-mail account en/of game server tijdelijk of permanent onbereikbaar maken.
  • Alle volgende facturen tot het aflopen van uw contract ineens opeisen.
  • De registratie van uw domeinen niet verlengen, waardoor u de eigendom van uw domeinnamen kan verliezen.
 17. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN Intelligent Web behoud zich het recht voor ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. U kunt de actuele versie ten alle tijden terugvinden op de website "https://intelligentweb.nl/algemenevoorwaarden.html". Wanneer u reeds een contract bij Intelligent Web getekend heeft, kunt u zich tot 1 maand na de datum van deze Algemene Voorwaarden beroepen op de een na laatste verzie van de Algemene Voorwaarden. Indien u geen bezwaar maakt binnen 1 maand na de genoemde datum, gaat u akkoord met de nieuwe Algemene Voorwaarden.